Tapis de Yoga Star Samadhi Gold : 100% Antidérapant YOGOM